Nova Iberia, revista de luxe del Comissariat de Propaganda

Nova Iberia, revista de luxe del Comissariat de Propaganda

Nova Iberia va ser per excel·lència la revista de luxe del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Impresa en paper cuixé, amb fotografies compaginades juntament amb el text, amb un predomini de les fotos per sobre de la il·lustració i amb algun fotomuntatge. Tot plegat li conferia una estètica interior avantguardista .

Només se’n van arribar a editar tres números, el darrer amb numeració doble. Les portades, a tot color, van ser il·lustrades per Antoni Clavé, la primera; Joan Commeleran, la segona; i per Francesc Domingo la del número 3-4.

Número 1 de la revista Nova Iberia amb portada d’Antoni Clavé
Número 2 de la revista Nova Iberia amb portada de Joan Commeleran
Número 3-4 de la revista Nova Iberia amb portada de Francesc Domingo

El Comissariat les va editar en quatre llengües (català, castellà, anglès i francès) però amb idèntic disseny interior. Nova Iberia tenia la redacció a la seu central del Comissariat de Propaganda, a l’avinguda 14 d’abril, 442 bis,

El responsable d’aquesta revista i, en general, totes les publicacions que sortien del Comissariat de Propaganda era el fotògraf publicitari Pere Català Pic, autor del conegut cartell “Aixafem el feixisme“.