L’últim DOGC de la Segona República

L’últim DOGC de la Segona República

El mateix dia que les tropes franquistes ocupaven Barcelona, el 26 de gener de 1939, el govern català publicava el darrer número del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El podeu consultar aquí. Seria l’últim exemplar que veuria la llum fins el juny de 1956, quan es publicaria ja des de l’exili.

L’últim DOGC de la Segona República estava format per quatre escasses pàgines, que donaven compte de les darreres disposicions del govern de Catalunya.

Entre altres qüestions, aquest darrer DOGC informava de l’ordre de suspensió dels Grups Escolars ubicats als carrers Alt de Sant Pere i Roger de Llúria.

Amb la publicació d’aquest últim numero, acabava una etapa de l’autogovern català, que no es tornaria a recuperar fins el 1977, després de la mort de Franco, quan es restauraria la Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern que en depenien.