Ester Boquera: “Els casals de l’Amèrica Llatina van ser decisius per al Comissariat de Propaganda durant la Guerra Civil”

Ester Boquera: “Els casals de l’Amèrica Llatina van ser decisius per al Comissariat de Propaganda durant la Guerra Civil”

A l’entrevista per a exterior.cat que m’ha fet en Quim Miró hem parlat de l’acció exterior que va portar a terme la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil, especialment a través del Comissariat de Propaganda. Fonamentalment, va estar vehiculada a través de les delegacions propagandístiques que va obrir a París, Londres, Brussel·les i Estocolm.

“El Comissariat de Propaganda va intentar incidir en els governs dels països democràtics, així com en l’opinió pública”

L’opinió pública de l’altra banda de l’Atlàntic va merèixer una dedicació especial i va ser a través dels Casals Catalans que la Generalitat va difondre la seva propaganda a Amèrica Llatina. Tota aquesta tasca propagandística està recollida al llibre “Aixafem el feixisme” El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).

Llegeix aquí l’entrevista a exterior.cat: